Op 28 juni is een kapvergunning aangevraagd voor een beuk aan de Rijksweg in Hummelo         (N 317, bij km-paal 11,790). De boom zou niet vitaal meer zijn. Deze aanvraag is overigens niet openbaar gemaakt.

Op 23 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Bij de bomenschouw dit voorjaar bleek dat in de beuk en directe omgeving bijzondere flora en fauna aanwezig voorkwam. Aan de kapvergunning zit daarom de voorwaarde vast dat de boom pas geveld mag worden als deze verdwenen is of wanneer de provincie een vergunning heeft verleend volgens de Wet natuurbescherming.

Sowieso zit aan de kapvergunning de voorwaarde gekoppeld dat op dezelfde plek een nieuwe beuk geplant wordt.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 3 augustus.