Kapvergunning voor beeldbepalende eik aan Ruurloseweg in Vorden

Op 10 april meldt de gemeente dat ze op 6 april een kapvergunning verleend heeft voor een eik aan de Ruurloseweg 8 in Vorden (bij de meubelzaak). De aanvraag van 20 maart is niet gepubliceerd!

Uit de nu gepubliceerde aanvraag blijkt helemaal niets. Alleen het adres wordt genoemd en de boomsoort. De reden voor eventuele kap ontbreekt.

Uit het kapbesluit blijkt dat de eik beeldbepalende waarde heeft. De kroon van de eik bestaat uit meerdere gesteltakken. Bij één daarvan, die het midden van de kroon vormt, zit een al deels ingescheurde plakoksel. Deze zal moeten worden verwijderd, aldus de gemeente.

Wanneer die tak is verwijderd, ontstaat een behoorlijk gat in de kroon.

Er zitten meerdere grote gesteltakken via een plakoksel aan de stam. De kans bestaat dat de plakoksel uitscheurt bij storm. Aangezien de eik naast een bedrijfsgebouw staat, levert hij dan een potentieel gevaar op.

Hoewel de boom een grote beeldbepalende waarde heeft, is het veiligheidsbelang hier groter, aldus de gemeente.

De eigenaar van de boom heeft blijkbaar aangegeven dat er sprake is van overlast. Welke is niet duidelijk. De gemeente laat in haar besluit weten dat dit nu niet meer van belang is. De vergunning wordt verleend op basis van de gezondheid van de eik; daarom wordt de vergunning voor het kappen ervan verleend.

De eigenaar moet wel binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.