Kapvergunning voor acacia naast kerk in Olburgen

Op 12 maart heeft de gemeente een kapvergunning verleend voor een acacia op het adres Olburgseweg 4 in Olburgen. Een kapaanvraag voor deze boom is niet openbaar gemaakt. De boom staat dicht bij de kerk en kan bij een zware storm eventueel op het gebouw vallen, aldus de gemeente.

Onduidelijk is wie de kapaanvraag ingediend heeft.

De gemeente verlangt wel dat drie rode beuken geplant worden ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 maart.