Motivering

Op 19 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 populieren. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende zijn.
Op 6 november 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand van de
populieren slecht is en dat de populieren in slechte conditie zijn. De populieren hebben
bacteriekanker, deze ziekte zorgt er voor dat de neerwaartse sapstroom wordt afgesnoerd.
Hierdoor sterven delen van de kroon af waardoor er veel dode takken in de kroon worden
gevormd. Dit is niet te stoppen en zal steeds verder gaan tot de populieren dood zijn. Deze
populieren zijn tevens een infectiebron voor andere populieren in de omgeving.
Door de gezondheidstoestand vormen de populieren dan ook een risico voor hun
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstanden niet verbeteren.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren