Kapvergunning verleend voor 5 Esdoorns bij de Prunushof

Motivering
Op 24 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 5 esdoorns. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 5 esdoorns. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen, het is duidelijk dat bomen van de 1st grootte op deze locatie
niet tot een behoorlijke ontwikkeling kunnen komen.
Reden om in te stemmen met de kapaanvraag.
Op 05-12-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De bomen zijn gezond wel is
het zo dat de conditie / vitaliteit matig is dit komt door de beperkte groeiplaats waar de
bomen staan. De toekomstverwachting is daardoor ook gemiddeld. Door de beperkte
groeiplaats zullen de bomen het in de nabije toekomst slechter gaan doen.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat de slechte
groeiplaatsomstandigheden. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.