Kapvergunning van 1 Esdoorn aan de Dorpsstraat 104 in Halle

Motivering
Aanvrager geeft aan dat de boom dood gaat en mogelijk een gevaar voor de omgeving
wordt.
Door de gemeente Bronckhorst is een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is
uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree Worker. Bij de
bomenschouw is beoordeeld dat de esdoorn voor meer dan de helft afgestorven is. Deze
afgestorven helft hangt voor het grootste gedeelte boven de provinciale weg. De veiligheid
voor de omgeving is op dit moment niet meer te garanderen.
Door de gezondheidstoestand vormt de esdoorn dan ook een risico voor zijn omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren