Op 10 oktober is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het kappen van twee kastanjebomen aan de Kostedeweg 11 in Vorden. De aanvraag maakt deel uit van een omgevingsvergunning voor het renoveren en vergroten van een ligboxenstal.

De stukken lagen ter inzage tot en met 20 november 2013 op het gemeentehuis.