Op 20 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie populieren aan het Schapenmeer 15 in Vorden. Uit de nauwelijks te lezen argumentatie op het aanvraagformulier valt uiteindelijk te ontcijferen dat men bang is dat de bomen schade gaan opleveren aan het achterliggende landbouwterrein.

Over herplant ter compensatie spreekt de aanvrager niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Op 20 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.  Eén populier is kaprijp; de twee andere bomen verkeren nog in een redelijke conditie, maar missen inmiddels enkele grote takken en hebben geen kroon meer.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de indiener 3 inlandse eiken plant ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 24 februari.