Kapvergunning voor notenboom aan Smidsstraat in Vorden

Op 8 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom helemaal achteraan op het erf van het pand Smidsstraat 7 in Vorden. De boom is over de erfafscheiding gegroeid en de buur zegt daar last van te ondervinden. Hij wil ook niet dat er ter compensatie van deze notenboom een nieuwe boom geplant wordt op het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 januari.

Op 18 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen voor deze notenboom. De boom zelf is vitaal, maar de gemeente geeft toch een vergunning af omdat anders de buur de overhangende takken van de notenboom wil snoeien. Dan blijft er weinig van de boom over.

Aan de kapvergunning zit WEL de voorwaarde vast dat een nieuwe boom geplant wordt in de tuin. In dit geval wordt het een hoogstamfruitboom.

Tegen de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 26 januari, kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.