Kapvergunning voor kastanjeboom aan Ruurloseweg in Vorden

Op 9 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Ruurloseweg 50 in Vorden. De boom achter de boerderij is bijna dood. Over herplant, wat in principe een voorwaarde voor het verkrijgen van de kapvergunning is, praat de indiener van de kapaanvraag niet.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 16 februari.

Op 22 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. In het besluit van de gemeente staat in één paragraaf eerst dat geen herplantplicht opgelegd wordt, vervolgens dat wel een herplantplicht opgelegd wordt!

Het kapbesluit is op 5 april (!) gepubliceerd in Contact.