Kapvergunning voor inlandse eik aan Zomervreugdweg

Op 3 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik voor het pand Zomervreugdweg 5 in Vorden. Deze aanvraag is digitaal gemeld op 10 februari. Ook in Contact verscheen de aanvraag op 10 februari. De eigenaar voelt niets voor herplant.

Op 12 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik is volgens de gemeente te zwaar aangetast door zwammen en bevat te veel dode takken. De eigenaar hoeft geen boom te planten ter compensatie, omdat de overige bomen op het perceel nu de kans krijgen forser uit te groeien.

Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 26 februari en gepubliceerd in Contact op 3 maart.