Kapvergunning voor enkele bomen naast sporthal ’t Jebbink in Vorden ingetrokken

Op 2 juli ontving de gemeente een verzoek van een buur van sporthal ’t Jebbink in Vorden. Hij wil dat de gemeente enkele bomen in het gemeenteplantsoen tussen het Vogelbosje 8 en ’t Jebbink gaat kappen. Het betreft twee dode berken, een flinke esdoorn en een uitgegroeide grote kerstboom.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 6 juli.

Twee dagen later meldt de gemeente dat de kapaanvraag ingetrokken is.