Kapvergunning voor eik en beuk aan Braambergseweg in Drempt

Op 30 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik en een beuk in de buurt van Braambergseweg 8 en 14 in Drempt. De aanvraag is openbaar gemaakt op 6 december.

Op diezelfde 6 december heeft de gemeente al besloten de kapvergunning te verlenen. Door deze twee bomen te kappen krijgen de andere bomen in de straat meer ruimte om uit te groeien. Aan de kapvergunning wordt daarom niet de voorwaarde gekoppeld om twee bomen te herplanten.

Het besluit is openbaar gemaakt op 10 december.