Geen herplant bij kapvergunning Amerikaanse eik aan Eikenlaan in Kranenburg?

Op 20 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik in de buurt van de Eikenlaan ter hoogte van Banenkamp 2 in Kranenburg. De boom zou aangetast zijn door honingzwam. De eigenaar wil ter compensatie van deze forse boom twee inlandse eiken herplanten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 26 april.

Op 30 mei besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het wortelgestel van de eik is verrot (door de zwarte mier). De gemeente koppelt aan het verlenen van de kapvergunning echter in dit geval geen herplantplicht, “omdat de eik onderdeel is van een laanbeplanting” (?).

Dit kapbesluit is bekendgemaakt op 7 juni.

Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.