Kap van 40 populieren aan Vierakkersestraatweg

Op 4 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 40 populieren aan de Vierakkersestraatweg 22 in Vierakker. Over herplant is nog niet echt nagedacht, zo blijkt uit de kapaanvraag. De bomen staan nu deels onder de hoogspanningsleiding.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 8 oktober.

Tijdens de beoordeling van de aanvraag kwam de gemeente tot de conclusie dat voor deze bomen geen kapvergunning nodig is, waarschijnlijk omdat ze hiervoor nog te klein qua omvang zijn. De reden wordt echter niet in het besluit, dat bekendmaakt werd op 15 oktober, genoemd. Ook staat in het gemeentelijk besluit niet of de eigenaar wel moet herplanten.