Kapvergunning voor 4 populieren, eik en els aan Kapelweg in Vorden

Op 6 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 populieren, een eik en een els op het adres Kapelweg 2 in Vorden. Het betreft houtopstand langs de Wildenborchseweg. De eigenaar wil geen herplant. Hij gaat er vanuit dat de bomen weer uit gaat lopen.

De aanvraag is op 15 januari bekendgemaakt.

Op 20 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen verkeren weliswaar in een redelijke conditie en zijn nog vitaal, maar de houtwal waarvan de populieren, eik en els deel uitmaken, groeit uit elkaar en gaat over de weg en het weiland hangen. En dat vindt de gemeente niet wenselijk. Door deze ‘uitdunning’ kan natuurlijke verjonging plaatsvinden.

Het besluit is op 30 januari bekendgemaakt en gepubliceerd op 2 februari in Contact.