‘Knotvergunning’ voor 3 populieren aan Zelhemseweg in Hengelo

Op 18 december ontving de gemeente een aanvraag voor een ‘kapvergunning’ voor 3 populieren langs de Oosterwijkse Vloed, op het adres Zelhemseweg 3 in Hengelo. Volgens de indiener van de aanvraag zijn de bomen te groot geworden en leveren ze overlast op in de vorm van te veel schaduw, vallende takken en blad op het adres Vloed 47. Rondom de populieren zijn twee boomhutten gebouwd die men wel wil behouden. Daarom worden de populieren niet helemaal gekapt, als de vergunning verleend wordt. In feite wil men de bomen knotten. Vaak lukt dit echter niet bij populieren.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 22 december.

Op 17 januari meldt de gemeente dat ze op 10 januari besloten heeft de ‘kapvergunning’ te verlenen. Ze verkeren nog in een goede conditie maar worden te groot. Als ze geknot worden blijven ze behouden, aldus de gemeente.