Kapvergunning voor 12 populieren aan Mispelkampdijk in Vorden

Op 13 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 6 populieren en 6 grote coniferen aan de Mispelkampdijk 9 in Vorden. De nieuwe eigenaar van dit pand wil de voormalige varkensstal slopen en daarvoor in de plaats paardenstallen bouwen én overnachtingsruimtes voor recreanten. Hiervoor moeten de bomen rond de oude stal wijken.

De nieuwe eigenaar wil wachten met herplanten totdat de bouw gerealiseerd is. Wanneer dat het geval is, is nog niet duidelijk.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 20 mei.

Op 13 juni besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De populieren zijn niet vitaal meer en verkeren in een slechte conditie, aldus de gemeente. Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar van het terrein binnen drie jaar op het perceel één kastanjeboom, twee rode beuken en drie fruitbomen plant ter compensatie van de 12 bomen die nu gaan verdwijnen.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 18 juni. Tegen dit besluit kan nog bezwaar gemaakt worden.