Vervolg kapvergunning voor eiken aan Beukenlaan in Baak

Op 23 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 11 eiken en 6 essen aan de Beukenlaan in Baak (in de aanvraag staat overigens Steenderen genoemd). De bomen staan daar zo’n 18 jaar. Nu (!) blijkt dat onder de bomen een gas- en waterleiding ligt (en niet een elektriciteitsleiding, zoals in de aanvraag staat). Voorgesteld wordt de bomenrij in zijn geheel te vervangen door een haag van veldesdoorns. Het betreft de bomen aan de linkerkant van de toegangsweg naar de woningen Beukenlaan 5, 7, 9 en 11.

Ter compensatie zou één beeldbepalende boom in het weiland geplant worden op 1,5 meter van de de plek waar nu de eiken staan.

Op 19 november besluit de gemeente de kapaanvraag te weigeren. Voor 6 van de 17 bomen was een kapvergunning noodzakelijk. De andere bomen zijn kapvergunningvrij vanwege hun nog geringe stamomtrek. De bomen verkeren echter allemaal in goede conditie. Dat onder de bomen leidingen liggen, vindt de gemeente geen reden om een kapvergunning af te geven.

Dit besluit is bekendgemaakt op 1 december.

Op 7 december trekt de gemeente dit besluit echter in. Nu verklaart de gemeente 5 eiken en 6 essen kapvergunningvrij en weigert ze een kapvergunning voor de overige 6 eiken.

Dit besluit is op 15 december openbaar gemaakt.

Tegen dit besluit is echter bezwaar gemaakt. Daarom heeft de gemeente op 27 januari het volgende besluit genomen: het besluit van 7 december wordt ingetrokken, voor 8 eiken krijgt de eigenaar een kapvergunning, de andere (5) eiken en (6) essen zijn kapvergunningvrij. Deze hebben namelijk een stamomtrek van minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld. Het blijkt dus om in totaal 19 bomen te gaan!

Nu vindt de gemeente het feit dat de bomen boven leidingen staan, wel een argument om een kapvergunning te verlenen. In de toekomst zou dit namelijk tot schade kunnen leiden.

Het kappen van de eiken betekent wel dat de laanstructuur geweld wordt aangedaan. Het herplanten door middel van een veldesdoornhaag vindt de gemeente geen goede oplossing, omdat die niet binnen het Landschapsontwikkelingsplan past. Daarom stelt de gemeente nu als eis dat ook 6 lindes geplant worden. De veldesdoornhaag en de lindes samen moeten er dan voor zorgen dat de laanstructuur in de Beukenlaan enigszins behouden blijft.

De gemeente herhaalt dat met de bomen die nu gaan verdwijnen niets aan de hand is. Ze zijn nog vitaal genoeg en verkeren in goede conditie. Waarom de bomen destijds boven een leiding geplant zijn, blijft onduidelijk.

Dit gewijzigde besluit is openbaar gemaakt en gepubliceerd in Contact op 2 februari.