Kapvergunning voor rode beuk achter kerk in Laag-Keppel

Op 3 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor de grote rode beuk achter de kerk in Laag-Keppel (Hummeloseweg 4). De dag daarvoor hadden twee ambtenaren van de gemeente en een boomverzorger vastgesteld dat de boom zo ziek is dat deze gekapt moet worden. De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 augustus.

Op 8 september besloot de gemeente de kapvergunning voor deze grote beuk te verlenen. De boom kent geen bijzondere natuur-, landschappelijke of cultuurhistorische waarde en is niet meer vitaal en verkeert in slechte conditie. Ter compensatie verlangt de gemeente de herplant van een linde, eik of rode esdoorn op het perceel.

Dit besluit is bekendgemaakt op 17 september.

Op 20 september wijzigt de gemeente de verleende kapvergunning in een noodkapvergunning.

Dit besluit maakt ze bekend op 24 september.