Op 19 januari hebben de gemeente Bronckhorst, Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap een aanvraag voor een kapvergunning ingediend voor de herinrichting van het park De Bleek en de kap van een, aantal volwassen bomen langs de Baakse Beek.

Langs de beek ter hoogte van het centrum van Vorden verdwijnen een flink aantal wilgen. Een deel hiervan is kapvergunningvrij omdat de stammen nog te dun zijn. Deze zijn inmiddels gekapt; van sommige bomen blijft de stam deels staan. Verder verhuisde Natuurmonumenten de notenbomen die bij de millenniumwisseling geplant zijn in enkele groepjes, tijdelijk naar een plek buiten de Baakse Beek. Waar deze uiteindelijk terugkomen, is nog niet duidelijk.

Bij de eerste kapronde, die uitgevoerd is door bloemenzaak Elbrink in Vorden, blijken enkele bomen gekapt te zijn waarvoor wel degelijk een kapvergunning nodig was. 

Binnenkort begint men met de kap van de kapvergunningplichtige bomen.

In totaal gaat het om ongeveer 70 bomen. Hiervoor komen er circa 85 (jonge) exemplaren terug, ter hoogte van het centrum én verderop richting ijsbaan.

In het park verdwijnen enkele flinke bomen, omdat die in de weg staan voor de nieuwe wandelwegen. Ook daarvoor komen andere bomen terug, met name ter hoogte van de ijsbaan.

Het bomenplan is openbaar gemaakt op 27 januari.