Kapvergunning voor zieke kastanjeboom aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 2 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Heidenhoekweg 7 in Zelhem. De boom lijdt aan de kastanjebloederziekte. Het is een locatie met veel hoge verschillende bomen. Volgens de indiener van de kapaanvraag hoeft daarom geen nieuwe boom geplant te worden ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Op 9 september besluit de gemeente de kapvergunning af te geven. Bij een recente bomenschouw oordeelde de gemeente dat de kastanjeboom behoorlijk aangetast is door de kastanjebloedingsziekte. De boom kan hier niet meer van herstellen en gaat een gevaar  vormen voor de omgeving door afbrekende takken en kans op stambreuk.

Aan de kapvergunning verbindt de gemeente wel een herplantplicht, en wel voor één loofboom
(een linde, beuk of zomereik).

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.