Twee gezonde eiken moeten wijken voor inrit in Velswijk

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de Paardendorpseweg in Velswijk.

Uit de aanvraag blijkt niet waarom de eiken weg moeten.

Wel belooft de indiener van de kapaanvraag drie  tamme kastanjes en drie lindes te laten planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 januari.

Op 4 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De reden voor de kapaanvraag blijkt de aanleg van twee inritten te zijn voor twee woningen: Paardendorpseweg 1 en 3.

Foreest Groen Consult beoordeelde vorig jaar mei alle bomen aan deze weg. De eiken waarvoor de kapvergunning is aangevraagd, bleken een goede conditie te hebben en een restlevensverwachting van meer dan 15 jaar. De gemeente Bronckhorst heeft geen reden om te twijfelen aan de uitkomsten van deze visuele beoordeling.

Dat de indiener van de kapaanvraag twee groepjes van drie bomen wil herplanten ter compensatie (drie tamme kastanjes en drie lindes met een stamomtrek van circa 22 cm (op 1.30 hoogte) speelt een grote rol in de afweging van de gemeente. Deze bomen komen overigens ergens in het weiland te staan in de nabijheid van de woningen, maar niet aan de weg zelf.

De eiken hebben geen monumentale status; wel hebben ze een beeldbepalende waarde, aldus de gemeente. Ze worden als ‘basisboom’ bestempeld en hebben daardoor geen extra bescherming.

Rond 1900 was ter plekke nog sprake van een bosperceel. Rond 1925 is dit bosperceel sterk teruggebracht en rond 1935 was het bos vrijwel volledig verdwenen. Er is dan al wel sprake van een bebouwing met een weg die naar deze bebouwing toe loopt. Op de kaart is niet terug te zien of deze laan voorzien is van een bomenrij.

Hoewel hier dus sprake is van twee gezonde eiken met een beeldbepalende waarde is het belang van de aanleg van de inrit volgens de gemeente groter dan het belang van het behoud van de bomen.

Tegen dit besluit, dat openbaar is gemaakt op 8 maart, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.