Kapvergunning voor populier aan Haitinkweg in Zelhem

Op 18 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier op het adres Haitinkweg 8 in Zelhem. De kans bestaat dat de populier op een
gebouwtje van een elektriciteitsbedrijf valt. De boom staat achter op het terrein in het bos. Men wil niet herplanten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Op 28 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een gemeentelijke bomenschouw blijkt dat de populier een tweestammige boom is die op maaiveldhoogte samen komt. Eén van de stammen staat scheef richting het stroomhuisje. Die scheefstand neemt toe doordat de stammen in dikte groeien en elkaar wegdrukken. Hierdoor bestaat een verhoogde kans dat deze boom bij veel wind kan omvallen op het gebouwtje.

Aan de kapvergunning, die op 1 november openbaar gemaakt is, zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar ter compensatie binnen een jaar een nieuwe loofboom moet planten op het perceel.