Op 3 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Stephanotisweg 1 in Zelhem. De reden voor de aanvraag is “overlast van het blad en de noten” bij de al wat oudere buren. De eigenaar vermoedt dat de notenboom op vijf meter hoogte aan het rotten is. Hij wil ter compensatie een nieuwe notenboom planten, maar dan verder van de erfgrens af.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 december.

Op 16 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom heeft drie grote gesteltakken waarvan er één als plakoksel aan de stam zit. Het is een grote tak die eenderde van de kroon vormt. De plakoksel loopt 1,5 meter door naar beneden in de stam. De plakoksel begint te werken en de kans dat deze een keer uitscheurt, is volgens de gemeente zeer aannemelijk. Wanneer een stormanker wordt geplaatst (om schade bij het uitscheuren aan het huis van de buren te voorkomen), zal alsnog de stam van de boom dermate beschadigd raken dat de rest van de boom zal moeten worden verwijderd. Het deel van de stam dat overblijft, kan de kroon dan namelijk niet meer dragen.

Aan de kapvergunning, die op 20 december gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe notenboom plant.