Kapvergunning voor goudiep aan Slotemaker de Bruïnestraat in Zelhem

Op 7 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een goudiep op het achtererf van het pand Slotemaker de Bruïnestraat 16 in Zelhem. In de aanvraag noemt de eigenaar geen reden voor de eventuele kap. Ook is onduidelijk of hij herplant verkiest.

De  kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 juli.

Op 30 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de goudiep niet zo vitaal meer is en vrijwel niet meer groeit. De boom heeft veel oppervlakkige wortels. Bij de stamvoet zijn meerdere wurgwortels aanwezig: wortels die dwars over andere grotere wortels heen groeien en deze afknellen en zo de sapstroom kunnen afsnijden.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 augustus.