Kapvergunning voor esdoorn aan Halseweg in Zelhem

Op 11 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Halseweg 10 in Zelhem. Het zou om een boom gaan die al eerder gekandelaberd is en uit negen stammen bestaat.

De drie achterburen zouden om de kap vragen.

Over de noodzakelijke herplant ter compensatie staat in de kapaanvraag niets.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 16 juni.

Op 28 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Vereniging Bomenbelang had de gemeente geadviseerd de kapaanvraag niet te honoreren, omdat de esdoorn nog gezond is en geen gevaar oplevert. Ter plekke blijkt niet dat de boom onevenredige overlast in welke vorm dan ook veroorzaakt. In de kapaanvraag wordt die overlast ook niet nader geduid.

De gemeente redeneert echter als volgt: Een boom kan met zijn wortels en kroon schade veroorzaken aan bouwwerken of verhardingen. Wortels kunnen door diktegroei schade veroorzaken aan onder andere muren, keermuren, rioleringen en leidingen. Takken kunnen, bij wind en storm, schade veroorzaken aan daken en gevels. Schade aan gebouwen wordt door de gemeente zwaarder gewogen dan schade aan tuinmuren en verharding. De directe relatie tussen de schade en de boom dient aantoonbaar gemaakt te worden voordat maatregelen aan de boom worden overwogen. Die maatregelen zijn in het meest simpele geval het snoeien van de wortels of de kroon en in het meest zware geval het kappen van de boom of het aanpassen van de bouwconstructie zodat de schade wordt hersteld.

Deze esdoorn bestaat uit negen stammen die uit één stamvoet komen. Volgens de gemeente lijkt het er op dat hier eerder één esdoorn heeft gestaan die verwijderd is en dat dit de nieuwe uitlopers zijn op de oude stamvoet van de boom. Hoewel de boom gezond is, zal deze in de nabije toekomst voor problemen kunnen gaan zorgen. De stammen verdringen elkaar bij de stamvoet door diktegroei, waardoor ze uit elkaar groeien en minder stabiel worden. Het is
aannemelijk dat de stammen hierdoor in de nabije toekomst bij harde wind of storm
kunnen omvallen.

Omdat het hier volgens de gemeente een zogeheten basisboom betreft,  kan de boom eenvoudig  “ingewisseld” worden zijn voor een andere boom.

Even verderop staat in het kapbesluit dat “de schade aan gebouwen echter dermate is dat het in stand houden van de esdoorn niet opweegt tegen de overlast ervan”. Van schade wordt echter niet gerept in de kapaanvraag.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op het perceel.

De kapvergunning is gepubliceerd op 1 augustus.