Kapvergunning voor twee essen en een kastanjeboom aan Covikseweg in Steenderen

Op 1 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een els, een eik en een kastanjeboom op het adres Covikseweg 12 in Steenderen. De bomen achter de boerderij groeien volgens de eigenaar in elkaar en zouden gekapt moeten worden om meer ruimte te creëren voor de andere bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 september.

Op 19 september besloot de gemeente een kapvergunning te verlenen voor twee essen en een kastanjeboom (!). De eik en de els, waarover de eigenaar sprak, blijken dus essen te zijn! De kastanjeboom ondervindt last van de bloederziekte en de essen verkeren volgens de gemeente in slechte staat.

Aan de kapvergunning, waartegen nog tot zes weken na 19 september bezwaar gemaakt kan worden, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar van het perceel twee bomen moet herplanten (inlandse exemplaren, zoals een linde, eik of beuk).

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 oktober.