Op 30 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik en een groene beuk aan de Dorpsstraat 16 en 18 in Wichmond (bij de parkeerplaats bij de pastorie). Beide bomen staan direct aan de weg en zijn (nagenoeg) dood en leveren daarom steeds meer potentieel gevaar op.

Voor de eik bestaat nauwelijks meer ruimte voor herplant vanwege de asfaltbestrating en de andere bomen binnen de historische tuin.

Voor de beuk wil men – evenals voor andere in het verleden gekapte bomen – goudiepen terugplanten die daar tot de jaren 80 stonden. Deze passen ook goed bij de nog overgebleven iepen in de straat.

Een nieuwe beuk ziet men niet zitten vanwege de slechte waterdoorlatendheid van de grond (door het asfalt van de Dorpsstraat en het vastrijden van het grind op het aflopende kerkplein). Daardoor is de beuk ook afgestorven.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 augustus.

Op 13 augustus besluit de gemeente de kapvergunning voor beide bomen af te geven. Zowel de eik als de beuk takelen steeds verder af en gaan gevaar opleveren.

De gemeente gaat akkoord met het planten van twee goudiepen op hetzelfde perceel maar dan niet direct aan de Dorpsstraat.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 augustus.