Kapvergunning voor een eik aan Zelhemseweg in Hummelo

Op 14 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik voor het huis Zelhemseweg 6 in Hummelo. De boom heeft een diameter van ruim drie meter. De eik zou ziek zijn. De eigenaar wil op ongeveer dezelfde locatie graag een nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Onlangs werd een kapaanvraag voor een eik bij de buurman bij de gemeente ingediend.

Op 28 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een bomenschouw blijkt dat de eik op twee plaatsen fors aangetast is: een ingerotte plek tussen de aanzetten van de onderste gesteltakken en een uitgebreide holte op circa zes meter hoogte, die doorloopt naar
boven en mogelijk in verbinding staat met de bovenste aantasting.

De restwand ter hoogte van beide aantastingen is voor tweederde van de omtrek van de boom onvoldoende, namelijk fors minder dan 15% van de diameter van de stam. Er is sprake van een fors verhoogd risico enerzijds op het uitbreken van gesteltakken doordat de aanhechtingen van deze takken zijn verzwakt, anderzijds op breuk van de stam, door de grote omvang van de holte en de forse windbelasting waaraan de boom is blootgesteld.

De windbelasting is vrij hoog door de vrije standplaats. De eik bevindt zich op het erf van van een woning. De ruimte rondom de boom wordt matig intensief benut; zowel de schuur als de woning staan binnen het valbereik van de boom.

Door deze gezondheidstoestand vormt de eik een risico voor zijn omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.

Aan de kapvergunning, die op 1 november openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.