Op 24 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Molenweg 4a in Halle. De bijgevoegde informatie betreft alleen het adres en de boomsoort. Waarom de eik gekapt zou moeten worden, blijft dus onduidelijk.

Deze aanvraag is desondanks gepubliceerd op 1 maart.

Op 2 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De zomereik blijkt nagenoeg dood te zijn. Hij kan niet blijven staan omdat de boom naast de openbare weg staat en dicht bij de woning.

De eigenaar moet binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 7 maart.