Kapvergunning voor eik aan Aaltenseweg in Zelhem

Op 30 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Aaltenseweg 11 in Zelhem, vlakbij een sloot die eigendom is van het waterschap. De eik is volgens de eigenaar aangetast door zwammen en staat in de verdrukking van enkele andere bomen. Hij wil daarom op die plek geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 mei.

Op 13 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de gemeentelijke beoordeling blijkt dat de eik inderdaad niet vitaal meer is en in een slechte conditie verkeert. De zomereik heeft een vergaande aantasting van de honingzwam die de boom al behoorlijk heeft aangetast. Gesteltakken in de kroon breken af en de bast laat rondom de boom los of is al weg.

Aan de kapvergunning zit wel de voorwaarde vast dat ter compensatie een nieuwe boom geplant moet worden op het perceel en wel een linde, beuk of esdoorn.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 17 mei.