Kapaanvraag voor een zomereik aan de Christinalaan 11 in Vorden

Op 26-11-2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een zomereik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de overlast
en de schaduwwerking van de boom.