Kapvergunning voor paardenkastanje aan Halseweg in Halle

Op 2 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje op het adres Halseweg 43 in Halle. De boom ondervindt last van de bloederziekte. Ook zit de mineermot in de boom. Dit laatste hoeft overigens geen probleem te vormen.

Afgelopen juli brak een tak af.

De kastanjeboom staat ongeveer 50 cm naast het huis. De eigenaar vreest dat bij het afbreken van andere takken schade gaat ontstaan aan de woning.

Hij is zelfs bang dat de boom de riolering, gasleiding en stroomkabels gaat beschadigen.

De eigenaar verwijst in de kapaanvraag ook naar kapot straatwerk en scheuren in de keldermuur door de wortels van de kastanjeboom.

Hij wil wel vier nieuwe bomen op het voor- en achtererf planten (verder van het huis af) ter compensatie van deze paardenkastanje. Over wat soort bomen denkt de eigenaar nog na.

Als de kapvergunning verleend wordt en de boom gekapt wil de eigenaar zonnepanelen op het dak van de woning gaan leggen.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 september.

Op 9 september besluit de gemeente een kapvergunning af te geven. De kastanjeboom blijkt zwaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De boom kan en zal hier niet van herstellen. De kastanje vormt daardoor een gevaar voor de omgeving; er kunnen grote gesteltakken afbreken en op de woning vallen, aldus de gemeente.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 4 loofbomen plant op het perceel.

Deze kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.