Toch kapvergunning voor eik aan Neuzendijk in Zelhem

Op 4 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik nabij Neuzendijk 7a in Zelhem. De boom staat zo ongeveer op de erfgrens en groeit erg scheef. Een beuk ernaast komt in de verdrukking. De eigenaar wil twee nieuwe eiken planten verder van de erfgrens af.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 februari.

Op 6 februari is nogmaals dezelfde aanvraag ingediend.

Op 15 februari meldt de gemeente dat de kapaanvraag is ingetrokken.

Op 25 februari besluit de gemeente echter alsnog tot het verlenen van een kapvergunning (!).

De argumentatie is nu als volgt: de eik bestaat uit drie grote gesteltakken die samen de kroon vormen. Naast de eik staat een beuk. Beide bomen zijn samen opgegroeid, waardoor de eik naar het licht toe is gegroeid en nu scheef staat. Er heeft zich een forse ééneenzijdige kroon gevormd. De grootste gesteltak die richting de woning gaat, is als plakoksel in de stam vergroeid en begint te werken waardoor een verhoogde kans op het uitscheuren bestaat. Wanneer de eik weg is, kan de beuk – die blijft staan – verder uitgroeien.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente een herplantplicht voor drie beuken!

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 maart.