Geen kapvergunning voor 2 acacia’s aan Kerkhoflaan in Zelhem

Op 25 oktober ontving de gemeente een aanvraag van ProWonen voor een kapvergunning voor een berk en twee acacia’s aan de Kerkhoflaan in Zelhem, op de hoek met de Magnoliaweg. De bomen staan achter de seniorenwoningen.

Uit de aanvraag, die openbaar gemaakt is op 30 oktober, blijkt niet waarom de bomen gekapt zouden moeten worden.

Op 12 november besluit de gemeente voor de acacia’s de kapvergunning te weigeren. De berk is kapvergunningvrij en mag in principe wel gekapt worden, maar deze boom is eigendom van de buurman (Ruurloseweg 4) en dus niet van ProWonen.

De acacia’s hebben volgens de gemeente een hoge beeldbepalende waarde. Ze zijn ook vitaal en verkeren in een goede conditie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 november.