Kapvergunning voor 6 eiken aan Molenweg in Achter-Drempt

Op 19 augustus is een aanvraag ingediend voor 6 inlandse eiken aan de Molenweg in Achter-Drempt. Jaarlijks verdwijnen één of meerdere bomen om onduidelijke redenen. De bewoners vinden de bomen te groot.

In overleg met alle bewoners stelde de gemeente een plan op om de boomstructuur in de straat weer te gaan herstellen. Dit houdt in dat er 3 rode esdoorns, 6 krentenbomen en 2 veldesdoorns geplant gaan worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 augustus.

Op 18 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Eén eik blijkt niet vitaal te zijn en in slechte staat te verkeren. De andere vijf eiken zijn gezond. De gemeente verwacht dat de deze bomen ook om onduidelijke redenen dood zullen gaan (!).

De bewoners vinden de bomen die er nu staan te groot en ervaren veel overlast van de bomen. Door er nieuwe, kleiner blijvende bomen terug te planten, zal een ‘boomrijkere’ straat ontstaan, zo meent de gemeente.

De Molenweg was een laan met eiken. Deze is onderbroken door het kappen van een aantal bomen. Jaarlijks gaat de gezondheidstoestand van één of meerdere bomen achteruit, waardoor de laanstructuur verder achteruit gaat. De gemeente wil nu de laanstructuur herstellen door de herplant van 11 nieuwe bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 24 september. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.