Kapvergunning voor 6 bomen aan Mispelkampdijk in Vorden

Op 8 april ontving de gemeente of diende de gemeente zelf een aanvraag in voor een kapvergunning voor zes bomen op het adres Mispelkampdijk 5 in Vorden. Het aanvraagformulier geeft hier geen duidelijkheid in. Ook is onduidelijk om wat voor soort bomen het handelt.

Het betreft in ieder geval het kappen van een bomenrij. De staat van de bomen zou dermate slecht zijn dat gevaar voor de omgeving bestaat. Op de bomen zitten schimmels en schuurplekken. Er zou gevaar zijn voor afbrekende takken en bij een aantal ook voor het beschadigen van het woonhuis.

De bomenrij wordt vervangen door een nieuwe. Ook hier is onduidelijk wat voor soort nieuwe bomen geplant gaan worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 april.

Op 14 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat drie bomen niet vitaal meer zijn en in slechte conditie verkeren. De andere drie bomen vormen geen geheel meer ten opzichte van de laanstructuur die hier vooralsnog aanwezig is.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op het perceel ter compensatie acht lindes (eventueel in lei- of knotvorm) moet terugplanten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 mei.