Kapvergunning voor acacia’s aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 31 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vijf acacia’s aan de Lankhorsterstraat 20 in Wichmond. De indiener van de aanvraag noemt als reden dat er takken van de bomen over het dak van het kippenhok / schuur hangen waarvan asbest verwijderd moet worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 november.

Op 12 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Vier van de vijf acacia’s zijn vergunningsvrij, omdat hun stamomtrek op een hoogte van 1.30 meter minder dan 95 centimeter bedraagt. De acacia waarvoor wel een vergunning nodig is, heeft een kroon die uit twee hoofdgesteltakken bestaat die op één meter boven de grond als plakoksel samen komen. Eén helft van de kroon verwijderen om uitscheuren van de plakoksel te voorkomen, is geen optie omdat er dan vrijwel geen boom meer overblijft. Volgens de gemeente is het een betere keus om te investeren in een nieuwe en gezonde boom met een goede toekomstverwachting.

De gemeente legt een herplantplicht op voor één loofboom.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 november.