Kapaanvraag voor 4 populieren aan Het Stapelbroek in Hengelo

Op 6 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 populieren voor het pand Het Stapelbroek 5a in Hengelo. Uit de zeer summiere kapaanvraag blijkt niet waarom de populieren gekapt zouden moeten worden.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 16 september.