Kapvergunning voor 4 acacia’s aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 21 augustus is een aanvraag voor een kapvergunning voor vier acacia’s op het adres Lankhorsterstraat 9 in Wichmond ingediend vanwege zwammen en een plakoksel.

De bomen kunnen daardoor eventueel gevaar gaan opleveren.

Op de plaats van de acacia’s komen nieuwe bomen. Welke is op dit moment nog niet duidelijk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 augustus.

Op 17 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. De acacia’s nummer 1 en 4 in rij gerekend vanaf de rechterkant vanaf de Lankhorsterstraat hebben een schimmelaantasting die er voor zorgt dat bruinrot is ontstaan in de stam. Hierdoor bestaat een verhoogd risico dat de stammen van deze bomen gaan afbreken bij storm.
De derde acacia vanaf de rechterkant vanaf de Lankhorsterstraat heeft een werkende plakoksel die op uitscheuren staat. Als dat gebeurt, zal de tak bovenop de schuur vallen. Wanneer de plakoksel helemaal uitscheurt, zal de rest van de kroon ook moeten worden verwijderd om te voorkomen dat die ook afbreekt.
De tweede acacia vanaf de Lankhorsterstraat is samen opgegroeid met de eerste en derde booim. Wanneer die gekapt worden, komt de tweede boom alleen te staan.

Deze boom heeft altijd in de luwte gestaan van de andere bomen. De acacia heeft zich hierdoor niet zo goed verankerd in de grond dan wanneer hij van jongs af aan alleen zou hebben gestaan. Tevens hebben de bomen ernaast een vast wortelpakket gevormd. De wortels van de derde boom zullen verrotten, waardoor het  wortelpakket zijn stevigheid zal verliezen. Het is hierdoor aannemelijk dat de boom bij een zeer harde wind of storm om zal waaien en op de schuur zal vallen omdat hij niet goed is verankerd met de wortels in de grond.

De gemeente heeft ook gekeken of de kroon van de boom kan worden ingenomen, zodat die minder wind vangt. Doordat de boom tussen twee andere bomen staat, bestaat de kroon uit lange gesteltakken met aan de uiteinden de bladeren kroon. Om het gevaar van het omvallen bij harde wind / storm helemaal weg te nemen, zal de kroon zover moeten worden teruggenomen dat er dan bijna geen kroon meer over zal blijven.

Op basis van de bomenschouw is dan ook vastgesteld dat de houtopstand een risico
vormt. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar vier loofbomen plant.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 21 september.