Kapvergunning voor 3 eiken aan Halle-Heideweg in Halle

Op 13 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het adres Halle-Heideweg 35 in Halle. Naast het huis staan vijf eiken. Onder andere door de
droogte van de afgelopen twee jaar en het te dicht op elkaar staan, zijn drie van de vijf bomen in zeer slechte staat. Mede daardoor gaat de kwaliteit van de twee (grootste) oudste bomen
ook snel achteruit. Als drie andere bomen gekapt worden, krijgen de twee grote eiken meer
ruimte. De eigenaar wil nieuwe bomen planten.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 december.

Op 6 januari besluit de gemeente een kapvergunning te verstrekken voor de drie eiken.

De tweede en derde boom in rij gerekend vanaf de Halle-Heideweg takelen af. Ze zijn aan het afsterven. Bij de vijfde boom gerekend vanaf de weg is het kernhout aangetast, waardoor een verhoogde kans op stambreuk bestaat. De kroon van deze boom begint ook af te sterven. Deze boom is niet meer vitaal.
Door de drie eiken te kappen zullen de twee andere bomen, die gezond en vitaal zijn, de ruimte krijgen om verder uit te groeien tot twee grote markante bomen die nog tot in lengte van jaren kunnen blijven staan.

De eigenaar moet binnen een jaar – ter compensatie van de drie eiken – drie nieuwe loofbomen planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 januari.

Overigens is op hetzelfde adres op 8 juli 2019 een kapaanvraag ingediend voor vijf eiken. Toen werd als reden aangevoerd de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Het ging toen om eiken langs de oprit. De eigenaar stelde destijds dat hij geen enkele boom wil herplanten. 

Op deze kapaanvraag die openbaar gemaakt is op 12 juli 2019, is tot op heden geen besluit genomen door de gemeente.