Kapvergunning voor 2 eiken voor nieuw huis aan Het Schotkamp in Vorden

Op 8 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan Het Schotkamp 2 in Vorden. De bomen staan de voorzijde van de nieuwbouwwoning die  vorig jaar gereed kwam. De eiken hebben een stamomtrek van respectievelijk 2 en 2.70 meter.

De bewoners vinden de locatie prachtig. Het huis dat ze bouwden, wordt omringd met prachtige bomen. Maar ze vinden dat twee grote eiken die ongeveer vier meter van de woning, staan, weg moeten. Bovendien zeggen ze overlast te ondervinden van processierupsen in beide eiken.

De bewoners vrezen verder dat bij storm takken kunnen afbreken en op het dak kunnen vallen. Enkele takken hellen over en hangen boven het rieten dak. Begin dit jaar brak een grote tak af.

Aan de foto’s is te zien dat geen enkele tak meer boven het huis hangt en dat er al diverse takken verwijderd zijn.

Het graven onder de kroonprojectie (ook te zien op de foto’s) mag alleen uitgevoerd worden onder toezicht en wanneer het noodzakelijk is. Bij het afgeven van de omgevingsvergunning voor de bouw van het huis had de gemeente een boomeffectanalyse verplicht moeten stellen. Een gecertificeerd boomdeskundige kan daarmee aantonen of al dan niet gebouwd kan worden met behoud van de bomen die er staan/stonden.

De landelijke Bomenstichting heeft onlangs nieuwe richtlijnen voor zo’n BEA opgesteld.

Door het graafwerk en het bouwen van een huis dicht bij de eiken worden beide bomen minder stabiel.

De bewoners van het huis willen ter compensatie twee tot vier beuken planten, ook aan de voorzijde van het huis maar dan iets verderop.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 13 augustus.

Op 1 september geeft de gemeente toch een kapvergunning af. Bij de bomen zijn de
onderste grote gesteltakken verwijderd, waardoor een kleine kroon is overgebleven en de verhouding nu weg is, aldus de gemeente. Rondom de bomen is veel grond verwijderd en gegraven. Hierdoor zijn veel wortels beschadigd en verwijderd. Daardoor zijn de eiken instabiel geworden en kunnen ze makkelijker omwaaien en op de woning belanden. Door het weghalen en beschadigen van de wortels zullen de bomen aftakelen, doordat ze minder vocht en voeding tot zich kunnen nemen.

Volgens de gemeente zal het aanbrengen van grond naar alle waarschijnlijkheid niet leiden tot
herstel van de twee eiken. Dat de woning is gebouwd onder de twee eiken conform een besluit uit 2011 en 2012 doet niets af aan de gezondheidstoestand van de bomen, meent ze. Om deze redenen wordt de vergunning verleend voor het vellen van de twee eiken. Ter compensatie van de te kappen bomen wordt een verplichting opgenomen voor het herplanten van vier toekomstbestendige bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 4 september.