Reeds kapvergunning voor 2 eiken en 2 esdoorns aan Dorpsstraat in Halle

Op 22 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en twee esdoorns op het adres Dorpsstraat 20-22 in Halle, op het achterf grenzend aan een perceel aan de Fortstraat. Het gaat om één eik en twee esdoorns die zware brandschade hebben en afsterven vanwege een brand in 2013 (!). De andere eik staat tussen twee grote eiken en “geeft schade door te korte afstand”, aldus de indiener van de kapaanvraag.

In 2013 is reeds een kapvergunning verleend voor één eik. Ook is toen een esdoorn flink gesnoeid. Ter compensatie is een nieuwe eik geplant.

Nu wil men het bedrijfspand aan de Fortstraat 2 opnieuw gaan opbouwen.

Over herplant ter compensatie van de vier eventueel te kappen bomen wordt in de aanvraag niet gerept.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 juli.

Op 21 juli reeds (!) besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Eén eik en twee esdoorns hebben door de brand in 2013 bij het naastgelegen bedrijfspand
brandschade opgelopen: de twee esdoorns zijn inmiddels dood. De eik heeft dermate veel
schade opgelopen dat de boom nu voor tweederde dood is en verder zal afsterven.
De andere eik staat tussen twee grote eiken en heeft bijna geen kroon gevormd. Hij is bovendien scheef gegroeid. Door deze eik te verwijderen, krijgen de twee grote eiken ernaast meer ruimte om verder uit te groeien.

Aan de kapvergunning voor de 4  bomen zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 3 nieuwe loofbomen plant op zijn perceel, één minder dus.

De kapvergunning is op 1 augustus gepubliceeerd.