Op 24 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 18 populieren aan de Zutphen-Emmerikseweg 75 in Baak. De bomen zijn ruim 30 jaar oud. Volgens de eigenaar zijn ze “aanzienlijk hoog” en laten ze  grote takken vallen. Bovendien zouden de populieren te dicht bij naastgelegen bouwwerken staan. Daardoor vormen ze volgens hem een gevaar. Door alle bomen te kappen komt er “meer zicht en daglicht en minder overlast door lawaai (?) en blad”.

Of de eigenaar gaat herplanten en zo ja welke soort en hoeveel bomen, wordt niet duidelijk uit deze kapaanvraag, die op 28 februari openbaar gemaakt is.

Op 2 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De populieren hebben volgens de gemeente een slechte tot gemiddelde conditie. Bij enkele bomen rot de stamvoet, waardoor deze gevoelig worden voor windworp. De populieren staan in de buurt van de woning. Omdat  uit de bomen regelmatig grote zware takken naar beneden vallen of in de boom blijven hangen,
vormen ze een risico voor de directe omgeving en het openbare fietspad langs de N314, aldus de gemeente.

De gemeente geeft de kapvergunning af op voorwaarde dat de indiener van de kapaanvraag binnen een jaar 18 loofbomen op zijn perceel plant, niet te dicht bij het huis en het fietspad.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 7 maart. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden door belanghebbenden.