Kapaanvraag verleend voor eik aan Dubbeltjesweg 14 Hoog Keppel

Op 16 september 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een eik. Het advies van Bomenbelang is dat de eik bij
gevaar gekapt zal moeten worden. Bomenbelang geeft aan dat het een mooie oude eik
betreft die nu aan het aftakelen is en dat de locatie van de eik (ten op zichte van de
woning en de weg) wellicht de mogelijkheid biedt om de eik met beperkte ingrepen af te
laten sterven.
Op 09-10-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de eik in slechte conditie is. De eik is aan
het afsterven door de aantasting van de reuzenzwam die het hoofdwortelgestel aantast.
De eik is nu voor de helft dood en dat zal verdergaan totdat de eik volledig dood is.
De eik staat naast de inrit. De eik vormt dan ook door deze gezondheidstoestand een
risico voor zijn omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren. De gezondheidstoestand van
de eik en het risico voor zijn omgeving weegt zwaarder dan de mogelijkheid de eik te
behouden / af te laten sterven.

De eigenaar biedt aan elders een  vervangende boom te planten (Juglans nigra)