Kapvergunning voor eik aan Meindertweg in Halle

Op 27 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en het inkorten van tien elzen in de tuin van het pand Meindertweg 1 in Halle. Door de storm van 18 januari is de eik nog schever komen te staan dan hij reeds stond. De vrees bestaat dat de eik anders omvalt en terechtkomt in de pluktuin van de buurman. De eigenaar wil geen nieuwe boom planten ter compensatie. Volgens hem staan er voldoende eiken in zijn tuin.

Verder wil men tien elzen inkorten tot circa drie meter hoog, zodat deze niet op het huis kunnen vallen. Deze bomen blijven dus wel staan; alleen de kroon wil men verwijderen en de bomen knotten.

De kapaanvraag voor de eik is openbaar gemaakt op 1 februari.

Op 7 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen voor de eik. Voor het inkorten van de elzen is geen vergunning nodig. De eik is op zich nog vitaal, maar levert door zijn scheefstand mogelijk gevaar op.

Het besluit is openbaar gemaakt op 16 februari.