Jaarlijkse boomplantdag in Drempt

De jaarlijkse boomplantdag van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst vond dit jaar plaats in Drempt, in het parkje de Braamberg naast de Rijksweg. Op zaterdag 7 december plantte de vereniging daar een Europese hopbeuk en een zevenzonenboom. Daarbij waren ook omwonenden van het park aanwezig die sinds kort het beheer van dit groen op zich nemen.

Ook omwonenden van park De Braamberg hielpen mee met het planten van de hopbeuk (foto: Gerlinde Bulten).

De hopbeuk (Oystra) is een langzaam groeiende boom met in zijn eerste jaren een kegelvormige kroon. Later verschijnen aan de zich splitsende hoofdstam breed afstaande zijtakken, waardoor de kroon ronder wordt. Uiteindelijk kan de boom ruim 12 meter breed worden. Het eironde tot ovale blad heeft een dubbel gezaagde bladrand en verkleurt in de herfst geel. De hopbeuk bloeit in mei en juni uitbundig met geelgroene, mannelijke katjes van circa 4 – 6 cm en onopvallende vrouwelijke bloemen in kleine aartjes. Deze groeien eenmaal bevrucht uit tot vruchten die de vorm hebben van hopbellen en circa 6 cm lang zijn. De boom verlangt een warme en beschutte standplaats en groeit op alle, zelfs zeer droge, bodems. De hopbeuk is een klimaatbestendige boom.

De zevenzonenboom (Heptacodium miconioides) begint als struik en groeit uiteindelijk uit tot een kleine boom met een vaasvormige tot ronde kroon tot circa 7 meter hoog. De jonge twijgen zijn licht grijsgroen, de oudere bast kleurt bruin tot geelbruin en schilfert in vrij lange stroken af. De bloemen zijn wit en openen in september in grote pluimen. Iedere topbloem aan de hoofd- en zijscheuten in de pluim wordt omgeven door een krans van drie tot zes bloemen. Hier is de Nederlandse naam Zevenzonenboom van afgeleid. Als de boom uitgebloeid is, valt de witte bloemkroon af en groeit de kelk uit en kleurt gedurende meerdere weken paars-rood. Deze boom heeft daardoor een langere sierwaarde. Hij verdraagt vrijwel iedere grond, mits vochthoudend maar goed doorlatend en voldoende voedzaam.

Sinds 2015 plant Vereniging Bomenbelang ieder jaar in november of december een al wat grotere boom op een openbare plek in de gemeente Bronckhorst. In het eerste jaar was dat een moeraseik bij Hackfort, in 2016 gevolgd door een katsoeraboom op De Bleek in Vorden. Deze laatste is afgelopen zomer doodgegaan en is ook op zaterdag 7 december vervangen door een nieuw exemplaar.

Op 7 december plantte Bomenbelang ook een nieuwe katsoeraboom aan het uiteinde van het parkeerterrein aan De Bleek in Vorden (foto: Joost Bakker).

Op verzoek van de gemeente zou de vereniging haar jaarlijkse boomplantdag in 2017 laten plaatsvinden in het parkje bij de Baakse Beek in Vorden, om precies te zijn op het ‘pleintje’ bij het bruggetje aan de zuidzijde van de beek. Maar gezien daar mettertijd een kunstwerk geplaatst gaat worden, ervoer Bomenbelang deze plek als ‘besmet’. Ze zag daarom – gezien de geringe tijd die restte om op korte termijn een geschikte andere plantplek te vinden – dat jaar af van het planten van een bijzondere boom op een openbare plek.

Eind 2018 schonk Bomenbelang één van de drie nieuwe bomen (zilverlindes) voor de kerk aan de Dorpsstraat in Vorden. Door de droogte werden die uiteindelijk januari 2019 geplant.