Het broedseizoen nadert

Tot onze verbazing worden er momenteel bij de gemeente nog steeds kapaanvragen ( Lees  omgevingsvergunning) aangevraagd. Omdat het verlenen of weigeren van zo,n vergunning tot acht weken kan duren valt een toestemming of weigering binnen de periode van het vastgestelde broedseizoen van 15 maart tot 15 juli. In die periode mogen er geen bomen gekapt worden waar vogels in broeden of van plan zijn te broeden. Ook een boom die naast een broedboom staat mag niet gekapt worden als het risico bestaat dat de broedende vogels verstoord worden. Deze regels kunnen per gemeente verschillen. De gemeente Bronckhorst adviseert om niet te kappen in de genoemde periode. Let op, het kappen van een  boom met broedende vogels is ten allen tijde verboden volgens de wet natuurbescherming en kan u op een forste boete komen te staan.