De gemeente Bronckhorst heeft Vereniging Bomenbelang gevraagd mee te willen denken over herinrichting van de Vordense Beek en het groen aan weerszijden van dit beekje dat dwars door Vorden loopt, onder andere langs De Bleek: het nieuwe parkeerterrein met 80 plaatsen voor langparkeerders.